ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จักรกฤษณ์ บุญล้อม EI785024239TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000049
ปริณดา แสงจันทร์ EI785024199TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000047
ลวณา EI785024185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000046
ปูชิตา กุลทยาวัฒน์ EI785024208TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000045
ชุติเจตน์ มากสวัสดิ์ EI785024211TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000044
อนันต์ ธรรมเป็นศรี EI785024225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000043
รักขพงศ์ นฤบาล EI752378066TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000037
ธนพร เพชรวารี EI752378052TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000038
มัญชุสร ครรชิต EI752378049TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000040
สุณัฏฐา กิมยา EI752348135TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000036
มานิตย์ สิทธิกูลนะ EI752348104TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000035
ธนกิจ กินรีแซ EI752348121TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000033
ปาริชาติ มิ่งรักธรรม EI752348118TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000031
อนันต์ ธรรมเป็นศรี EI752334082TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000018
รจนา เดือนส่องหล้า EI752334025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000025
น.ส.จินตหรา อินทฤทธิ์ EI752334079TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000024
ธวัณธรณ์ บุญมาสิรารัตน์ EI752334065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000026
มาริสา เขื่อนแก้ว EI752334051TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000017
บริษัท ที.ที.เอส.ลาเท็กส์โปรดักส์ จำกัด EI752334048TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000029
นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย EI752334034TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000028
สมศักดิ์ มุดเมาะ EI752334017TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000030
รณชัย EI752334003TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000021
บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) RP740479685TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000020
NATE WEIDNER EI752314896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 022020000075
Mohamedrumi Ibrahim ladaf EI752314879TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000001
พอฤทัย ธนูศิลป์ EI752314905TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000003
ชุติมา​ รุน​ชิต​ EI752314882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000016
สุรศักดิ์ คุณแสง EI752314865TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000014
ณัฐกรณ์​ ช่างปัน EI711793971TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000010
กมล(ไกด์) EI711793945TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000007
พลชัย ร่มพนาธรรม EI711793968TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000006
โสพิศ​ พระระฆัง EI711793999TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000005
สุนีย์ รุ่งดำรงค์ EI711793937TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000008
สิรินาฏ วิมลเมือง EI711793923TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000009
Mr mohamedrumi EI711793985TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000013
SOMKITTI WONGVIBULSIN E711793954TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000011
ปกรณ์ แซ่โง้ว EI711761585TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 022020000076
อำพร จิตวิบูรณ์ EI711761608TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 022020000077
ภาคภูมิ พลเยี่ยม EI711761611TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000002
ปฐมพงษ์ EI711761599TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000004
Winit EI711722309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000073
ขวัญตา EI711722272TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000071
นันทนา คงมี EI711722290TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000070
ณรงค์​ฤทธิ์​ สหจิตตา EI711722286TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000067
ณัฎฐินี พูนจิตรบริสุทธิ์ EI711722269TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000066
Suriya omathikul EI711722255TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000072
อโนทัย ไหวพริบ EI711722241TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000069
รติรัตน์ แดงสุวรรณ EI711722238TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000074
พรสวรรค์​ EI711722224TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 29, 2020 022020000068
จุฑารัตน์ แก้วไชยา EI668694117TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 26, 2020 022020000050
ชื่อลูกค้า : จักรกฤษณ์ บุญล้อม
Tracking number : EI785024239TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000049
ชื่อลูกค้า : ปริณดา แสงจันทร์
Tracking number : EI785024199TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000047
ชื่อลูกค้า : ลวณา
Tracking number : EI785024185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000046
ชื่อลูกค้า : ปูชิตา กุลทยาวัฒน์
Tracking number : EI785024208TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000045
ชื่อลูกค้า : ชุติเจตน์ มากสวัสดิ์
Tracking number : EI785024211TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000044
ชื่อลูกค้า : อนันต์ ธรรมเป็นศรี
Tracking number : EI785024225TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000043
ชื่อลูกค้า : รักขพงศ์ นฤบาล
Tracking number : EI752378066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000037
ชื่อลูกค้า : ธนพร เพชรวารี
Tracking number : EI752378052TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000038
ชื่อลูกค้า : มัญชุสร ครรชิต
Tracking number : EI752378049TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000040
ชื่อลูกค้า : สุณัฏฐา กิมยา
Tracking number : EI752348135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000036
ชื่อลูกค้า : มานิตย์ สิทธิกูลนะ
Tracking number : EI752348104TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : ธนกิจ กินรีแซ
Tracking number : EI752348121TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ มิ่งรักธรรม
Tracking number : EI752348118TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031
ชื่อลูกค้า : อนันต์ ธรรมเป็นศรี
Tracking number : EI752334082TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000018
ชื่อลูกค้า : รจนา เดือนส่องหล้า
Tracking number : EI752334025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : น.ส.จินตหรา อินทฤทธิ์
Tracking number : EI752334079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000024
ชื่อลูกค้า : ธวัณธรณ์ บุญมาสิรารัตน์
Tracking number : EI752334065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000026
ชื่อลูกค้า : มาริสา เขื่อนแก้ว
Tracking number : EI752334051TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : บริษัท ที.ที.เอส.ลาเท็กส์โปรดักส์ จำกัด
Tracking number : EI752334048TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000029
ชื่อลูกค้า : นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย
Tracking number : EI752334034TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000028
ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ มุดเมาะ
Tracking number : EI752334017TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000030
ชื่อลูกค้า : รณชัย
Tracking number : EI752334003TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : RP740479685TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : NATE WEIDNER
Tracking number : EI752314896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000075
ชื่อลูกค้า : Mohamedrumi Ibrahim ladaf
Tracking number : EI752314879TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : พอฤทัย ธนูศิลป์
Tracking number : EI752314905TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ชุติมา​ รุน​ชิต​
Tracking number : EI752314882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : สุรศักดิ์ คุณแสง
Tracking number : EI752314865TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : ณัฐกรณ์​ ช่างปัน
Tracking number : EI711793971TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000010
ชื่อลูกค้า : กมล(ไกด์)
Tracking number : EI711793945TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : พลชัย ร่มพนาธรรม
Tracking number : EI711793968TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : โสพิศ​ พระระฆัง
Tracking number : EI711793999TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : สุนีย์ รุ่งดำรงค์
Tracking number : EI711793937TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000008
ชื่อลูกค้า : สิรินาฏ วิมลเมือง
Tracking number : EI711793923TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000009
ชื่อลูกค้า : Mr mohamedrumi
Tracking number : EI711793985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : SOMKITTI WONGVIBULSIN
Tracking number : E711793954TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : ปกรณ์ แซ่โง้ว
Tracking number : EI711761585TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000076
ชื่อลูกค้า : อำพร จิตวิบูรณ์
Tracking number : EI711761608TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000077
ชื่อลูกค้า : ภาคภูมิ พลเยี่ยม
Tracking number : EI711761611TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : ปฐมพงษ์
Tracking number : EI711761599TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : Winit
Tracking number : EI711722309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000073
ชื่อลูกค้า : ขวัญตา
Tracking number : EI711722272TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000071
ชื่อลูกค้า : นันทนา คงมี
Tracking number : EI711722290TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000070
ชื่อลูกค้า : ณรงค์​ฤทธิ์​ สหจิตตา
Tracking number : EI711722286TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000067
ชื่อลูกค้า : ณัฎฐินี พูนจิตรบริสุทธิ์
Tracking number : EI711722269TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000066
ชื่อลูกค้า : Suriya omathikul
Tracking number : EI711722255TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000072
ชื่อลูกค้า : อโนทัย ไหวพริบ
Tracking number : EI711722241TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000069
ชื่อลูกค้า : รติรัตน์ แดงสุวรรณ
Tracking number : EI711722238TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000074
ชื่อลูกค้า : พรสวรรค์​
Tracking number : EI711722224TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000068
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ แก้วไชยา
Tracking number : EI668694117TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000050