ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อัจราวดี พันธุ์มณี BROM000575651 Kerry-ems Aug 22, 2019 16:27 082019000020
เกรียงศักด์ BROM000575650 Kerry-ems Aug 22, 2019 16:27 082019000019
ขันติ นาคศรี BROM000575371 Kerry-ems Aug 22, 2019 09:39 082019000018
ลูกศร อำนวยชัยดิลก BROM000575370 Kerry-ems Aug 22, 2019 09:39 082019000017
นปภา จุนทวิเทศ BROM000573504 Kerry-ems Aug 15, 2019 08:49 082019000007
กฤษฎา สีทัศนาม BROM000572237 Kerry-ems Aug 10, 2019 09:09 082019000006
ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร BROM000571976 Kerry-ems Aug 09, 2019 09:22 082019000005
ณัฐพล ต่อสกุล BROM000571393 Kerry-ems Aug 07, 2019 082019000004
ธีระวุฒิ แก้วลาย BROM000571392 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000003
ชื่อลูกค้า : อัจราวดี พันธุ์มณี
Tracking number : BROM000575651
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 16:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000020
ชื่อลูกค้า : เกรียงศักด์
Tracking number : BROM000575650
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 16:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : ขันติ นาคศรี
Tracking number : BROM000575371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 09:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : ลูกศร อำนวยชัยดิลก
Tracking number : BROM000575370
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 09:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000017
ชื่อลูกค้า : นปภา จุนทวิเทศ
Tracking number : BROM000573504
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019 08:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : กฤษฎา สีทัศนาม
Tracking number : BROM000572237
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019 09:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร
Tracking number : BROM000571976
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019 09:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล ต่อสกุล
Tracking number : BROM000571393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : ธีระวุฒิ แก้วลาย
Tracking number : BROM000571392
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003