สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

              1. ผู้แทนฝ่ายขายภาคตะวันออก     1 อัตรา

              2. ผู้แทนฝ่ายขายภาคกลาง     1 อัตรา

              3. ผู้แทนฝ่ายขายภาคอีสานล่าง     1 อัตรา

              คุณสมบัติ

              - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

              - วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

              - มีรถยนต์ของตัวเอง

              - รู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี

              - มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการระดับซี 7 ขึ้นไป

              ลักษณะงาน

              - รับออเดอร์และประสานงานเก็บบัญชีกับลูกค้า

              - หาลูกค้ารายใหม่และรายเก่า เพื่อเสนอสินค้ารุ่นใหม่และรุ่นเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้่

              - ติดตามของคืนประสานงานกับทางธุรการและคลังสินค้า

             4. ช่างซ่อม     3 อัตรา

               คุณสมบัติ

              - เพศชาย อายุ 20-40 ปี

              - วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา

              - มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

              ลักษณะงาน

              - มีทักษะในงานด้านไฟฟ้า และการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

              5. หัวหน้าคลังสินค้า     1 อัตรา

               คุณสมบัติ

              - เพศชาย อายุ 25-45 ปี

              - วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา

              - มีความรู้ความสามารถในงานคลังสินค้า

              - สามารถควบคุมดูแลทีมงานได้

              - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

              ลักษณะงาน

              - ดูแลควบคุมสต๊อกสินค้าเข้า - ออก

              - ดูแลการจัดเรียงสินค้าตามประเภทของสินค้ให้เป็นระเบียบ

              - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าตามใบ PO อย่างถูกต้อง

              - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

              6. วิศวกรไฟฟ้า     1 อัตรา

               คุณสมบัติ

              - เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี

              - วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

              - มีประสบการณ์ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

              ลักษณะงาน

              - ติดต่อประสานงานกับสถาบันไฟฟ้า การทำสมอ.

              - วิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง